Το επώνυμο Ζαμανάκος δεν έχει συνωνυμία. Εάν εσείς ή κάποιος απο την οικογένειά σας ονομάζεται Ζαμανάκος επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο γενεαλογικό μας δέντρο.
Η καταγωγή μας είναι απο τους Φιλιππαίους Γρεβενών.

There isnt any synonymity in the surname Zamanakos. If you or someone in your family is named Zamanakos contact us to gain access to our family tree.
Our origin is from Filippaioi – Grevena. 

info@zamanakos.gr

Filippaioi – Facebook page

Filippaioi – Wikipedia

Fillipaioi – Oreino Kafeneio

Youtube